15.03.18r – Interpelacja w sprawie warunków prowadzenia ciągłego monitoringu powietrza w Mielcu

interpelacja

Poniżej przedstawiam treść interpelacji jaką skierowałam do Ministra Środowiska – Henryka Kowalczyka

 

Szanowny Pan

Henryk Kowalczyk

Minister Środowiska

Szanowny Panie Ministrze,

Mieszkańcy Miasta Mielca są zaniepokojeni przekroczeniem dopuszczalnych norm emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Przekroczenia są ujawnione przez kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

W związku z powyższym chciałam zapytać Pana Ministra:

1. Czy istnieje możliwość ciągłego monitorowania powietrza w Mielcu?

2. Jakie środki Minister może przeznaczyć na rzecz prowadzenia takich badań?

Z poważaniem,

Krystyna Skowrońska

Poseł na Sejm RP