15.05.2017r – XI edycja POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”

vii_edycja_konkursu_literackiego_tu_wszedzie_jest_moja_ojczyzna2012-04-16-03-59

Zapraszam do wzięcia udziału w XI edycji Powiatowego Konkursu Literackiego  „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”.

 

REGULAMIN

XI edycji

POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

Tu wszędzie jest moja Ojczyzna

 

)

PATRONAT HONOROWY:

 

 • posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krystyna Skowrońska

pomysłodawczyni i główny sponsor wyjazdu laureatów do Sejmu

 • Prezydent Miasta Mielca – nagrody książkowe

 

PATRONAT MEDIALNY

 • portal Eduskrypt
 • portal Hej Mielec
 • gazeta KORSO

ORGANIZATOR

 

 • Koło Nauczycieli Polonistów  w Mielcu

 

CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU:

 

 • uwrażliwienie na uniwersalne wartości; Ojczyzna, rodzina (jej członkowie, tradycje rodzinne), piękno przyrody ojczystej, pogłębianie więzi emocjonalnych między bliskimi,
 • kształtowanie postaw literackich oraz wiary we własne siły i umiejętności,
 • inspirowanie do uprawiania twórczości poetyckiej,
 •  popularyzowanie współczesnej poezji,
 • stwarzanie możliwości publicznych prezentacji tekstów.

 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem: 

Ojczyzna to trzy wielkie rzeczy:
wspólna mowa, wspólna ziemia i wspólna pamięć

 

Konkurs organizowany jest dla uczniów z powiatu mieleckiego:

>szkół podstawowych (klasy IV-VI),

>gimnazjów (klasy I-III) oraz

> szkół średnich,

 • Konkurs literacki zostanie przeprowadzony w kategorii:

wiersz,

 • Do prac należy dołączyć dane osobowe: imię i nazwisko autora,

wiek,

klasa oraz nazwa i adres szkoły,

imię i nazwisko opiekuna

z dopiskiem: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych i promocyjnych,

wydrukowany wiersz oraz płytkę z pracą.

 

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania prac w prasie lokalnej,
 • prace uczniów nie powinny być nigdzie wcześniej prezentowane bądź publikowane.

 

OCENA PRAC:

 • oceny prac oraz przyznania nagród i wyróżnień dokona jury powołane przez organizatora konkursu,
 • jury weźmie pod uwagę:

-wartość merytoryczną pracy,

-pomysłowość i oryginalność,

-walory twórcze,

 

 • dla autorów najlepszych prac przewidziana jest atrakcyjna nagroda –  wycieczka do Warszawy (zwiedzanie zabytków stolicy i wizyta w Sejmie RP) odbędzie się w czerwcu 2017 roku, o terminie powiadomimy osobnym pismem.

 

TERMINARZ:

 

 • Prace konkursowe prosimy składać w zalakowanej kopercie do dnia 25 maja 2017r.

 

na adres:         Gimnazjum nr 1 (w sekretariacie szkoły)

 1. Biernackiego 6

39-300 Mielec

 

 • Posiedzenie jury odbędzie się 29 – 30 maja 2017 roku w Gimnazjum nr 1 w Mielcu ,
  ul. Biernackiego 6.

 

 • Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu konkursu, po 30 maja 2017 r.(O terminie zainteresowani zostaną powiadomieni osobnym pismem).

 

 • Finał konkursu odbędzie się w Szkole Muzycznej w Mielcu. O dokładnym terminie poinformujemy we właściwym czasie. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników wraz z nauczycielami, opiekunami i Rodzicami.
 • Informacje szczegółowe dotyczące przebiegu konkursu będą zamieszczane na stronie:
www.skowronska.info

 

 • Informacji dotyczących konkursu udziela :

 

mgr Ewa Aleksiej – Koło Nauczycieli Polonistów w Mielcu, tel. 505166 791

 

 

 

 

Poseł na Sejm RP                                                                              Przewodnicząca Konkursu

                                                        

 

Krystyna Skowrońska                                                                                  Ewa Aleksiej