Interpelacja w sprawie funkcjonowania Funduszu Medycznego

Ustawa w sprawie Funduszu Medycznego weszła w życie i zapewniano, że w jego ramach w 2020 roku będzie można wydać 2 miliardy złotych.

W interpelacji pytam Ministra Zdrowia ile pieniędzy i na co wydatkowano w 2020 roku w ramach Funduszu Medycznego.

Szanowny Pan

Adam Niedzielski

Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

26 listopada 2020 roku weszły w życie przepisy Ustawy o Funduszu Medycznym. Z Funduszu ma być finansowany m.in. dostęp do innowacyjnych technologii lekowych w chorobach rzadkich i onkologii, ale także modernizacja infrastruktury medycznej oraz profilaktyka.

Zgodnie z art. 38 ustawy o Funduszu Medycznym limit wydatków w 2020 roku wynosił 2 miliardy złotych. 

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. Jakie działania zostały zrealizowane w 2020 roku w ramach poszczególnych subfunduszy utworzonych w ramach Funduszu Medycznego?

2. Jaka kwota została wydatkowana w 2020 roku w ramach Funduszu Medycznego na profilaktykę ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych?

3. Ilu indywidualnych pacjentów skorzystało ze świadczeń opieki zdrowotnej w 2020 roku sfinansowanych ze środków Funduszu Medycznego?

4. Jaki był koszt funkcjonowania Funduszu Medycznego w 2020 roku z podaniem kategorii wydatków?

Z poważaniem,

Krystyna Skowrońska

Poseł na Sejm RP


Wszelkie prawa zastrzeżone 2005 - 2024 Poseł Platformy Obywatelskiej - Krystyna Skowrońska - OFICJANLA STRONA INTERNETOWA Realizacja: GreenFly