Interpelacja w sprawie harmonogramu przeprowadzania Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

Szanowny Pan

Michał Dworczyk

Minister-Członek Rady Ministrów

Pełnomocnik Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Szanowny Panie Ministrze,

Według opublikowanego w grudniu 2020 roku Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 do ustalenia grup priorytetowych, które mają zostać zaszczepione w każdym z etapów, przeprowadzono ocenę w oparciu o:

– ryzyko narażenia na zakażenie,

– ryzyko poważnego zachorowania i śmierci,

– ryzyko społeczno- ekonomiczne i ryzyko transmisji.

W Etapie I zapisano m.in. osoby powyżej 60. roku życia ponieważ cytuję: „wśród osób powyżej 60. roku życia obserwuje się znaczny wzrost odsetka zgonów, co stanowi przesłankę do tego, by chronić tę grupę społeczną w sposób szczególny.”

W dniu 5 stycznia br. podczas posiedzenia Komisji Zdrowia poinformował Pan, że w Etapie I w pierwszej kolejności będą się jednak mogły zaszczepić osoby powyżej 70. roku życia. 11 stycznia br. podczas Senackiej Komisji Zdrowia poinformowano, iż nastąpiła kolejna zmiana i ten próg został po raz kolejny zmieniony na osoby powyżej 80. roku życia. 

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:

1. Kiedy będzie gotowy ostateczny harmonogram etapów przeprowadzania szczepień przeciw COVID-19 z podaniem konkretnych przedziałów wiekowych i dat kiedy poszczególne grupy będą mogły się zaszczepić? Proszę o podanie takiego harmonogramu jeżeli jest gotowy.

2. Proszę o podanie przyczyn zmian wprowadzanych w poszczególnych etapach szczepień zawartych w pierwotnym projekcie Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19(przyjętego przez Rząd 15 grudnia 2020 roku), skoro jak Pan twierdzi był szeroko konsultowany i znakomicie przygotowany?

Z poważaniem,

Krystyna Skowrońska

Poseł na Sejm RP


Wszelkie prawa zastrzeżone 2005 - 2024 Poseł Platformy Obywatelskiej - Krystyna Skowrońska - OFICJANLA STRONA INTERNETOWA Realizacja: GreenFly