W sejmie
Aktywność posłów Podkarpacia (statystyka na dzień 1.07.2005 r.) ilość wystąpień:

Ponadto poseł Krystyna Skowrońska przedłożyła w Sejmie 20 interpelacji poselskich, zadała 2 zapytania i 3 pytania poselskie oraz złożyła 5 oświadczeń. Jeśli chodzi o interpelacje to posłanka z Mielca ponad dwukrotnie przewyższa średnią sejmową, która wynosi 9 interpelacji na jednego posła.

wejdź na
www.sejm.gov.pl

Wypowiedzi Interpelacje Zapytania Pytania Oświadczenia Głosowania
Komisje Sejmowe Oświadczenia majątkowe Rejestr korzyści Opiniowanie projektów UE