Serdecznie witam w moim internetowym biurze on-line

W ten sposób moge sie z Panstwem spotykac , mozemy rozmawiac o waznych sprawach, wymieniac poglady i wspólnie dzialac. Jestem wdzieczna za Panstwa opinie, bo dzieki nim moge podejmowac interwencje w sprawach waznych dla Regionu i tych indywidualnych, osobistych.


Wspólnie udalo nam sie wiele - za co Panstwu dziekuje. Razem mozemy jeszcze wiecej.


Bezpłatne leki dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, której jestem przewodniczącą rozpatrzyła powyższy projekt i przyjęła poprawki. Przyjęto propozycję objęcia dyspozycją art. 46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osób, które przymusowo były wcielane przez władze PRL do read more


Zasada „złotówka za złotówkę” w świadczeniach rodzinnych

  Jest to nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, realizująca jedną z zapowiedzi z expose premier Ewy Kopacz. Nowela wprowadza zasadę „złotówka za złotówkę”, dzięki której przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłków rodzinnych nie będzie automatycznie oznaczało utraty tych świadczeń. Obecnie rodzina, która przekroczy próg dochodowy (574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł dla read more


Dobre rozwiązania dla Frankowiczów

  Proponujemy możliwość przewalutowania hipotecznych kredytów walutowych na złotówki. Projekt ustawy o restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursów walut obcych ma na celu umożliwienie kredytobiorcom, którzy zaciągnęli taki kredyt, eliminację ryzyka kursowego i przeliczenie zobowiązania z tytułu kredytu walutowego na walutę polską. Projekt przewiduje mechanizmy, które rozkładają koszty takiej operacji pomiędzy kredytobiorcę read more


1 tys. zł miesięcznie dla rodziców bez prawa do zasiłku macierzyńskiego

Sejm przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, której celem jest wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci. Nowelizacja wprowadza świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 tys. zł miesięcznie dla rodziców, którym urodzi się dziecko, a którzy nie są uprawnieni do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego (bezrobotni, studenci oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenie). Projekt read more